Starta företag

Om man fick pengar och möjligheter att starta ett företag så har jag många gånger funderat på vad man skulle starta. Det måste vara något man brinner för annars är man inte tillräckligt motiverad att kämpa för man brukar säga att det tar fem år innan det går med vinst. Det är inte alltid så kanske men man får räkna med det. Man behöver ha bred kunskap men mycket lär man sig säkert på vägen också. Det finns kommuner som har kurser i företagande. Jag tror till och med att Företagarföreningen har kurser som inte är allt för dyra. Det är lite frestande men samtidigt skrämmande. Man får intervjua sådana som har gjort det och ta lärdom.